Welkom Stichting Kennisnet bij de Dutch Innovation Community

Stichting Kennisnet is lid van de Dutch Innovation Community van het Dutch Innovation Park. Larissa Zegveld (directeur-bestuurder Stichting Kennisnet) beantwoord meerdere vragen over het samenwerkingen met Stichting Kennisnet, de grootste uitdagingen in 2022 en over de plannen samen met de Dutch Innovation Community.

Wat doet Stichting Kennisnet?
Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen in Nederland bij een professionele inzet van ICT.

Wat zijn jullie grootste uitdagingen en kansen het komende jaar?
Er gebeurt een hoop in onze sector; er is volop beweging! Huidige trends en ontwikkelingen voor het onderwijs en de werkzaamheden van Stichting Kennisnet zijn divers: van lerarentekort en kansenongelijkheid, tot duurzaamheid en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

We zien – onder invloed van ervaringen tijdens de coronacrisis – meer aandacht voor hybride onderwijsvormen waarbij het onderwijs niet alleen binnen de school wordt verzorgd. Ook is er meer aandacht voor de risico’s die digitalisering met zich meebrengt, bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheid van data, afhankelijkheid van leveranciers en het waarmaken van gelijke kansen. Daarnaast zien we dat de aandacht voor waarden in alle onderwijssectoren flink is toegenomen.

In 2022 ligt voor ons het accent op:

  • Flexibel onderwijs (waaronder bijvoorbeeld les op afstand)
  • Sturen vanuit (publieke) waarden van het onderwijs
  • Veilig onderwijs


Waarom zijn jullie lid geworden van de Community?
Omdat samenwerking voor ons zeer vanzelfsprekend is in ons werk en we altijd op zoek zijn naar goede partners om mee samen te werken. Samenwerking tussen publieke landelijke organisaties leidt tot een effectievere en efficiëntere inzet van publieke middelen en een betere ondersteuning van in ons geval scholen. Publiek-private samenwerking is nodig om te zorgen dat we vanuit een gedeeld beeld werken aan goed werkende digitale ketens. Kennisnet staat als netwerkorganisatie dan ook in verbinding met vele verschillende organisaties. Met onze nieuwe locatie in de Dutch Innovation Factory kijken we dus niet alleen uit naar kunnen werken in een gave nieuwe locatie, maar ook uitbreiding van ons netwerk!

Hoe kijken jullie aan tegen samenwerking met De Haagse Hogeschool?
Wat ons zeer aanspreekt is de synergie tussen werken (verschillende innovatieve IT-bedrijven) en leren (IT-studenten van De Haagse Hogeschool en mboRijnland). Enerzijds vanwege het directe contact met onze doelgroep, het onderwijs, anderzijds vanwege mogelijke samenwerking met IT-onderwijs (inhoudelijk en stages) en mogelijk zelfs toekomstige Kennisnetters op bijvoorbeeld het terrein van cybersecurity.

Zijn jullie al actief in samenwerking?
Ons nieuwe kantoor zal onder andere een ontmoetingsplaats zijn om van elkaar te leren en elkaar te inspireren, een plek om samen te werken en uiteraard ook een representatieve plek voor conferenties en ontmoetingen met stakeholders.

Hebben jullie interesse om meer samen te werken met andere communityleden?
Ja, zeker. Daarbij sluiten we ook graag aan bij bijeenkomsten van de community; we zijn zelfs al uitgenodigd voor enkele bijeenkomsten! Leden zullen hierin dus vanaf nu ook regelmatig Kennisnetcollega’s aantreffen.

Van welke Community bedrijven zou je meer willen weten?
In het kader van inhoudelijke samenwerking natuurlijk met organisaties die in dezelfde publiek private keten werken als wij, namelijk het onderwijs. Echter als medebewoner in het pand staan wij ook erg open voor kennismaking met leden die op hele andere terreinen actief zijn. Wij zien namelijk ook veel in kruisbestuiving en hergebruik van expertise in andere sectoren. Wij laten ons graag inspireren.