Van Siemenscomplex tot Dutch Tech Campus

PingProperties heeft het voormalig Siemensterrein herontwikkeld tot een levendige campus met een eigen identiteit en een goede, elkaar versterkende huurbezetting. Met gerenommeerde en succesvolle technologiebedrijven als Siemens, Reconext en WS Audiology biedt de campus ook voor de toekomst volop mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

PingProperties is een investment-managementorganisatie die duurzame waarden toevoegt aan onroerend goed. “Dat doen we door investeringsfondsen voor vastgoed op te zetten waarmee we in een periode van ongeveer tien jaar de waarde van het vastgoed en het gebied vergroten door de gebruiker van het vastgoed en de openbare ruimte met elkaar te verbinden,” vertelt Maarten Matze, Fund Manager bij PingProperties. “In Zoetermeer hebben we het oude Siemenscomplex gekocht waar nog steeds oud-Siemensbedrijven gevestigd zijn. Waar we normaal gesproken vooral op gebouwniveau opereerden, hebben we ons de laatste jaren steeds meer gericht op de ontwikkeling van gebieden, omdat je je daarmee veel meer kunt onderscheiden. Door op de langere termijn te investeren kun je veel meer invloed uitoefenen op de ontwikkeling van een gebied en daarmee ook de waarde van je vastgoed.”

Ambitie
PingProperties heeft de ambitie om de campus verder door te ontwikkelen tot een hoogwaardig en duurzaam bedrijvenpark. Investeringen in bestaande gebouwen en het campusterrein en de ontwikkeling van een nieuw hoogwaardige bedrijfsruimte met een ondersteunende logistieke functie van 21.000 m² zijn hier concrete voorbeelden van. De hoge standaard aan beveiligingsmaatregelen en -faciliteiten maken dit type gebouw uitermate geschikt voor bedrijven die actief zijn in hightech en technologische dienstverlening. De campus heeft een totale ontwikkelpotentie van 36.000 m².

Ecosysteem
Voor grootschalige verduurzaming van de gebouwen verplaatsen bedrijven soms van het ene naar het andere gebouw. De leeggekomen ruimte die PingProperties creëert biedt kansen om de positionering tussen bedrijven scherp te zetten. “We laten echt niet zomaar iedereen toe, ongeacht hoeveel ze willen betalen. Een kartonfabriek of sociale werkplaats kunnen zich hier gewoon niet vestigen. Door een juiste positionering kun je een eigen ecosysteem ontwikkelen.”

Gebiedsontwikkeling
“Het is niet de eerste keer dat we een heel gebied ontwikkelen,” vertelt Matze. “Eerder deden we dit ook al in Amsterdam en Arnhem. Dit is voor ons wel de eerste keer dat we een campus ontwikkelen. Dat doen we door de samenwerking op te zoeken met De Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory en bedrijven om verschillende partijen elkaar actief te laten versterken.” Een mooi voorbeeld is volgens Matze het bedrijf Reconext dat samen met mboRijnland opleidingsprogramma’s neerzet. “Zo is er voldoende capaciteit om te kunnen doen wat je moet doen, en weet mboRijnland dat het voldoende stageplaatsen heeft.”

Samenwerking
Een andere speler die onlangs aan boord kwam bij PingProperties is Topcon. “Samen met De Haagse Hogeschool en de gemeente kijken we hoe Topcon mee kan doen in een aantal onderzoeksprogramma’s van De Haagse Hogeschool en kijkt de hr-afdeling van Topcon of er stageplaatsen bij het bedrijf gerealiseerd kunnen worden.” Matze is erg enthousiast over deze ontwikkelingen. “Als je je verdiept in je klant kun je beter inzien waar hij of zij behoefte aan heeft. Hier gebeurt dat ook.” Zo zat Matze in een overleg waarbij De Haagse Hogeschool een zelfrijdende shuttle, die autonoom vervoer van en naar station Lansingerland over het terrein van het Park mogelijk maakt, ter sprake bracht. Topcon liet op zijn beurt weten in zijn eigen onderzoeksprogramma bezig te zijn met autonome landbouwmachines. “Autonome farming is een van de belangrijkste pijlers van Topcon. Daarbij bouwt Topcon de hardware die in landbouwmachines geplaatst wordt. In zo’n gesprek zie je de samenwerking gewoon voor je ogen tot stand komen. Zo ontstaat een netwerk en community van bedrijven die hier niet alleen zitten omdat we goede gebouwen hebben, maar juist ook doordat anderen hier zitten. Als je dat voor elkaar krijgt, heb je een oersterke propositie.”

Een stap vooruit
Huurders bij elkaar brengen die vervolgens samen bekijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen is binnen het vakgebied van PingProperties ook echt een stap vooruit. Zo zijn Topcon en Reconext met elkaar in gesprek om te kijken of Reconext de retourlogistiek van de Topcon-hardware kan gaan doen. “Als je zoiets tot stand kunt brengen dan creëer je niet alleen vastgoed, maar ook een waarde-propositie voor je klant en daarmee uiteindelijk ook werkgelegenheid, innovatie en economie. Dat kan alleen maar als je zo’n heel gebied in bezit hebt en de combinatie met het onderwijs kunt maken.” Met deze aanpak gaat PingProperties dan ook veel verder dan menig collega uit het vakgebied.

Al doende leren
“We geloven steeds meer in de manier waarop we hier werken,” legt Matze uit. “We zien dat je, als je een gebied ontwikkelt aan de hand van een bepaald thema, dingen sneller voor elkaar krijgt dan wanneer je dat doet zonder thema. Het is tegelijkertijd ook een richting waarin wijzelf nog steeds leren. In Amsterdam begonnen we met conceptueel passende merken naar binnen te trekken. In Arnhem vestigden we een ROC op het terrein om zo de afsplitsingen van AKZO langdurig te kunnen huisvesten. In Zoetermeer voeren we een transformering door van monofunctie naar multifunctioneel werkgebied en investeren we in zowel nieuwbouw als in de upgrade van de bestaande bebouwing, en we verbeteren het openbaar gebied. Dit combineren we met een sterke samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs.”

Extra taken
Waar PingProperties zich normaal gesproken nooit bezighoudt met banners en social media begint juist dat soort zaken steeds meer onderdeel uit te maken van de dagelijkse werkzaamheden. “Sinds maart houden we hier dagelijks kantoor. Zo hou je kleine dingen als loshangende banners of omgereden vlaggenmasten direct onder controle. Alles bij elkaar is het superintensief, maar tegelijkertijd ook de enige manier om het hele gebied naar een hoger niveau te krijgen.”

Ondernemende houding
De samenwerking met de gemeente Zoetermeer is volgens Matze bijzonder goed. “Door samen op te trekken kun je sneller over bezwaren van beide kanten heenstappen als die er mochten zijn. Je merkt dat de politiek veel draagvlak heeft om te investeren in dit gebied om op die manier innovatie tot stand te kunnen brengen. Die ondernemende houding en de wil om dingen tot stand te brengen is echt uniek.”

Wil je meer verhalen van ondernemers lezen in het magazine? Bekijk het online-magazine hier!