Onderwijs, overheid en welzijn bundelen krachten voor ontwikkeling mobiele ontmoetingsplek jongsenioren

De Haagse Hogeschool, mboRijnland, gemeente Zoetermeer en de Centra voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg en Smart Technology werken samen aan de ontwikkeling van een Experimenteerhuis in Zoetermeer. Dit is een mobiele buurtkamer waar (jong)senioren elkaar kunnen ontmoeten en samen met studenten en zorgmedewerkers kunnen praten over de zorgtechnologie, voorzieningen en begeleiding die nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig en gezond te wonen en te reizen.

Onderzoek op maat
Een van de aanbevelingen in het recent verschenen onderzoek Goed voorbereide jongsenioren in Zoetermeer was het faciliteren van een fysiek toegankelijke locatie voor de betrokkenen. Een fysieke locatie dichtbij de leefwereld van de bewoners maakt het mogelijk onderzoeksactiviteiten op maat uit te voeren en te faciliteren en veiligheid, privacy en participatie te optimaliseren. Het Experimenteerhuis, dat momenteel op het terrein van de Dutch Innovation Factory in het Dutch Innovation Park staat, zal deze functie krijgen.

Multidisciplinaire teams
Momenteel slaan de partners de handen ineen om voorbereidingen te treffen voor de kick-off in september. Dan zullen ook mbo- en hbo-studenten van diverse van zowel zorg-, welzijn- én techniekopleidingen in Zoetermeer bij het onderzoeksproces worden betrokken, die in multidisciplinaire teams met het vraagstuk aan de slag gaan.

Volg het Dutch Innovation Park op LinkedIn en Twitter!