Omscholen naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek? Bekijk de subsidieregeling!

Wil je één of meer van je (nieuwe) medewerkers laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek? Als werkgever kan je aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.

Een verschuiving naar de kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang voor het huidige verschil tussen de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen eenmalig een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal zes omscholingstrajecten per werkgever).

Voorwaarden en aanvragen
Overweeg je om een aanvraag voor de subsidieregeling aan te vragen, dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden lees je hier. Je kunt vanaf 1 september 9.00 tot en met 1 december 17.00 2021 een aanvraag indienen. Binnen acht weken na indiending besluit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over jouw ingediende aanvraag.

Meer informatie over de Omscholingsregeling lees je hier.