Lectoraat Data Science in de Dutch Innovation Factory

In februari 2020 is het lectoraat Data Science in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer gestart. Het lectoraat focust zich op alles wat te maken heeft met praktijkgericht onderzoek op het gebied van data science en Artificial Intelligence. Dit betekent dat AI-systemen van A tot Z worden besproken; van het onderzoeken en ontwerpen ervan, tot de implementatie en regelgeving rondom dergelijke systemen.

“Onze visie is om een leidende – zowel regionaal als globaal – academische ‘hub of excellence’ en ‘talent incubator’ te worden voor praktijkgerichte AI en data science, met de nadruk op menselijke en maatschappelijke waarden en verantwoorde en ethische implementatie. Dit hopen wij te bereiken door nauw samen te werken met gemeente Zoetermeer en andere belangrijke regionale en mondiale spelers.”

– Lampros Stergioulas, lector Data Science –

Ethische en morele vraagstukken
Bij het onderwerp Artificial Intelligence komen verschillende ethische en morele vraagstukken naar boven. Deze zullen uitvoerig onderzocht worden door het lectoraat. Hierbij kan gedacht worden aan vraagstukken zoals:

  • Hoe kunnen stakeholders AI-technologieën en de daarbij horende implicaties begrijpen en weloverwogen beslissingen nemen over het gebruik ervan?
  • Hoe kan het bewustzijn over de verborgen veronderstellingen en waarden die ten grondslag liggen aan AI- en data science-infrastructuren vergroot worden?

Ook zal onderzocht worden hoe het gebruik van AI en data science in de gezondheidszorg de verantwoordelijkheden van verschillende stakeholders beïnvloedt.

Impact op onderwijs en de maatschappij
Op het gebied van onderwijs zal worden nagedacht over nieuwe innovatieve en praktijkgerichte programma’s op het gebied van AI en wetenschap rondom (big) data. Het maken van een reële impact op maatschappelijke problemen met behulp van echte datasets staat hier voorop. Ook gebieden als de gezondheidszorg, sociale zorg, stedelijke transformatie en sociale innovatie worden onder de loep genomen.

 

Volg het Dutch Innovation Park op LinkedIn en Twitter!