‘Zoetermeer wordt de magneet voor mensen die met toegepaste innovatie bezig willen zijn’

Het Dutch Innovation Park is een sterk ecosysteem van IT-onderwijs, studenten en IT-bedrijven die gericht zijn op toegepaste innovatie. Het is dan ook dé hotspot van Nederland op het gebied van big data, smart mobility, eHealth en cybersecurity. Op deze unieke plek in Zoetermeer werken IT-bedrijven, van start-ups en middelgrote bedrijven tot corporates en multinationals met diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen aan vernieuwende IT-oplossingen en businesskansen. In gesprek met wethouder Economie en Onderwijs Jan Iedema over de ontwikkelingen en successen van de afgelopen periode en zijn toekomstvisie voor het Park. “Zoetermeer wordt de magneet voor mensen die met toegepaste innovatie bezig willen zijn.”

Zoetermeer is een stad die nog altijd groeit. Niet alleen qua inwonersaantal, maar ook op het gebied van bedrijvigheid en (door)ontwikkeling. “Het Dutch Innovation Park is één van de schaarse plekken in de stad waar we met deze groei aan de slag kunnen”, stelt Iedema vast. “Dat deden we bij de start door De Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory, de voormalige Brinkersfabriek, een goed thuis te bieden. Daaraan koppelden we vervolgens een ecosysteem van start-ups en scale-ups om elkaar te versterken en te beïnvloeden.” Die gedachte is zich vervolgens als een olievlek over het Park en de stad Zoetermeer aan het verspreiden. “Als ik terugkijk op de afgelopen periode zie ik dat we op dat gebied de afgelopen jaren veel meters hebben gemaakt.”

Bedrijven, wonen, opleiding
Een goed vestigingsklimaat in de breedste zin van het woord wordt door Iedema gezien als een van de belangrijkste voorwaarden voor een goed draaiende stad. “Bedrijven moeten zich in de stad kunnen vestigen, hun werknemers moeten er kunnen wonen, er moeten goed opgeleide werknemers te vinden zijn en huidige werknemers moeten er hun kennis op peil kunnen houden. Als je vooruitgang wil maken moeten die drie zaken; bedrijven, wonen en opleiding met elkaar in evenwicht zijn.”

Twee motoren
Feitelijk wordt het Park door twee motoren aangedreven. Enerzijds de Dutch Innovation Factory waar nog steeds nieuwe bedrijven zich vestigen, anderzijds PingProperties die de Dutch Tech Campus, het voormalig Siemens-gedeelte van het Park, aan het doorontwikkelen is. Onlangs is de nieuwe duurzame huisvesting van Siemens Mobility geopend. “Dit grijze, gemuurde deel van het Park krijgt dankzij de nieuwbouw die hier wordt gerealiseerd veel meer een open structuur en toekomstbestendige, duurzame kantoorruimte. Dat zie je in deze nieuwe vestiging duidelijk terug.” Die nieuwbouw trekt weer nieuwe bedrijven naar zich toe zoals Topcon Positioning, Yunex Traffic en een van de parels van het Zoetermeerse bedrijfsleven: Lamboo Medical. “Er vindt veel reuring plaats. Waar we eerst op zoek moesten naar bedrijven staan ze nu aan de deur te kloppen om mee te mogen doen. Dat is een ontwikkeling waar ik trots op ben.”

Een stevige campuspositie
“Eerder dit jaar is een aanvraag gedaan voor een nieuwe bachelor Data science”, vertelt Iedema enthousiast. “Dit kreeg een positief advies van De Haagse Hogeschool. Zodra de minister dit advies omzet in een goedkeuring dan kunnen we ook hiermee aan de slag.” Inmiddels is De Haagse Hogeschool vooruitlopend op de goedkeuring al mensen aan het werven voor deze studie. Zo’n extra opleiding kan zomaar zorgen voor een verdubbeling van het aantal studenten in Zoetermeer. “Ik zie de ontwikkelingen als een soort octopus met tentakels de stad in”, schetst Iedema. “Als de community groeit krijg je ook meer verbinding met de stad. We krijgen meer studenten naar het Park en de stad, mboRijnland gaat zich vestigen met derde- en vierdejaars ICT-studenten waardoor er ook aan een doorlopende leerlijn wordt gewerkt.”

Aan de andere kant van het station krijgt Bleizo als de logistieke hotspot van de regio steeds meer vorm. “Zij hebben de opdracht meegekregen om zoveel mogelijk verbinding te zoeken met het Dutch Innovation Park en de agri/foodsector in Lansingerland. De wereld wordt steeds digitaler. Door data science te verbinden met de sectoren transport & logistiek, agri/food en ICT en zorg én deze te koppelen aan duurzaamheid krijg je niet alleen een sterke motor voor de kenniseconomie, maar ook een duidelijk voorbeeld van wat er allemaal in de toekomst mogelijk is.” Deze ambitie komt ook terug in de visie Zoetermeer 2040 waarin het Dutch Innovation Park is aangewezen als dé plek die deze ontwikkelingen moet aanjagen.

Magneet voor toegepaste innovatie
Als de wethouder een rondje over het Dutch Innovation Park loopt is hij trots op wat er allemaal bereikt is. “Het uitbouwen van De Haagse Hogeschool, het feit dat zij haar onderwijsvernieuwing positioneert in Zoetermeer, de verbinding tussen mbo en hbo en de ontwikkelingen die het Park ook fysiek aantrekkelijker maken, én de nieuwe bedrijven die we naar de stad gehaald hebben zijn de dingen waar ik echt trots op ben”, somt Iedema op. “Zoetermeer is dé stad van toegepaste innovatie. Daar hoeven we helemaal niet bescheiden over te doen. Sterker nog: daar zouden we best wat meer trots op mogen zijn. Het onderzoek mag dan plaatsvinden in Leiden en Delft, hier zorgen we ervoor dat het ook werkt. We hebben op dat gebied al fantastische bedrijven, en er komen er nog meer bij. Zoetermeer wordt echt de magneet voor mensen die met toegepaste innovatie bezig willen zijn. Dat realiseren we ons nog te weinig.”

Toekomstvisie
Hij mag dan trots zijn op wat is bereikt; van achterover leunen is nog lang geen sprake. “Er mag nog meer onderwijs naar de stad komen zoals mbo, hbo en associate degree – een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs – en onderwijs voor werkenden. Zo creëren we een echte doorlopende leerlijn en kun je in Zoetermeer niet alleen je opleiding volgen, maar jezelf ook tijdens je werkzame periode blijven bijscholen.” Hiervoor wil de wethouder nog beter samenwerken met het onderwijs en bedrijfsleven. “Zo maken we het vestigingsklimaat optimaal en kunnen we echt gaan voor nog meer economische kleur op de wangen met de vier sterke sectoren ICT & dienstverlening, eHealth, logistiek & handel en bouw & installatie. Ik ben pas tevreden als iedereen bij deze vier sectoren denkt: Zoetermeer, daar kan het.”

Ook ziet Iedema in de toekomst kansen voor techniekonderwijs en het versterken van de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. “De MKB Digiwerkplaats is daar een mooi voorbeeld van, net zoals het pentestlab die kijkt hoe het met de (digitale) beveiliging van bedrijven gesteld is, en de bedrijfsscholen die hier gevestigd zijn.” Daarnaast zou hij graag zien dat de innovaties van het Park ook meer in de wijken worden toegepast. “Door innovaties toe te passen op wegen, lantaarnpalen en andere zaken in de openbare ruimte kun je meer data gedreven werken. Op het fysieke en sociale domein kunnen innovaties uit het experimenteerhuis in de stad toegepast worden om mensen langer thuis te laten wonen en zorgprofessionals te trainen. Er liggen nog kansen genoeg waar we mee aan de slag kunnen”, sluit Iedema af.

Als we hem tot slot vragen hoe het Dutch Innovation Park er in 2025 uitziet reageert hij al even enthousiast. “In 2025 is er ook studentenhuisvesting in het Park gerealiseerd en lopen we in het midden over een boulevard die echt leeft. Een plek waar studenten en werknemers elkaar ontmoeten en waar dagbezoekers hun trainingen of inspiratie bijeenkomsten volgen. We hebben het dan nog steeds over het Park, maar de gedachte achter het Park ligt dan inmiddels voor een groot deel over de stad heen. Ook fysiek is het Park dan een aantrekkelijke plek geworden om te verblijven. Ik weet zeker dat we dan moeten zoeken naar een vrij plekje op een van de terrassen.”